A
A
A

Hospodárenie obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
5.12.2023
Rozpočet na r.2024
Detail dokumentu
Dátum 5.12.2023
Názov Rozpočet na r.2024
30.9.2023
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
30.9.2023
Finančný rozpočet na roky 2023,2024,2025
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Finančný rozpočet na roky 2023,2024,2025
30.9.2023
Výročná správa za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Výročná správa za rok 2021
30.9.2023
Rozpočet na rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Rozpočet na rok 2022
30.9.2023
Výročná správa za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Výročná správa za rok 2020
30.9.2023
Rozpočet na rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Rozpočet na rok 2021
30.9.2023
Rozpočet na rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Rozpočet na rok 2020
30.9.2023
Individuálna výročná správa za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Individuálna výročná správa za rok 2019
30.9.2023
Individuálna výročná správa za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2023
Názov Individuálna výročná správa za rok 2018