A
A
A

Všeobecne záväzné nariadenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.9.2023
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bobrovník č. 2_2023 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Bobrovník
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bobrovník č. 2_2023 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Bobrovník
27.9.2023
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Bobrovník č. 5_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Všeobecné záväzné nariadenie Obce Bobrovník č. 5_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27.9.2023
Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. _1_2022 o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci Bobrovník
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. _1_2022 o pravidlách na udržanie čistoty a o ochrane verejnej zelene v obci Bobrovník
27.9.2023
Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 3_2022_ ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2023
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 3_2022_ ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda
31.5.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4_2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
Detail dokumentu
Dátum 31.5.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 4_2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
31.5.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2_2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce Bobrovník alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas
Detail dokumentu
Dátum 31.5.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2_2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce Bobrovník alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas
11.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2_2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2_2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Vyvesené dňa: 11.12.2020
28.5.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 1_2020 o prevádzkovom poriadku pohrebisk na katastrálnom území obce Bobrovník
Detail dokumentu
Dátum 28.5.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 1_2020 o prevádzkovom poriadku pohrebisk na katastrálnom území obce Bobrovník
10.11.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2019
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3.8.2019
Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 1_2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Bobrovník
Detail dokumentu
Dátum 3.8.2019
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 1_2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Bobrovník