Triedenie odpadu - UPOZORNENIE

Vážení občania,

 

upozorňujeme Vás, že od 1.1.2024 musí byť odpad správne pripravený na vývoz:

 

- tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc.

- separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach. 

- separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno. 

 - separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.

V prípade že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu nebude nádoba/vrece vyvezená/né.