A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
14.8.2020
Dodatok k Zmluve č. Z07082015014
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k Zmluve č. Z07082015014
Predmet Dodatok k Zmluve č. Z07082015014
Dátum zverejnenia 14.8.2020
4.8.2020
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Predmet Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Dátum zverejnenia 4.8.2020
8.7.2020
Zmluva o zabezpečení odovzu komunálneho odpadu v k.ú. Bobrovník
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení odovzu komunálneho odpadu v k.ú. Bobrovník
Predmet Zmluva o zabezpečení odovzu komunálneho odpadu v k.ú. Bobrovník
Dátum zverejnenia 8.7.2020
29.6.2020
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Predmet Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Dátum zverejnenia 29.6.2020
7.5.2020
Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú Bobrovník
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú Bobrovník
Predmet Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú Bobrovník
Dátum zverejnenia 7.5.2020
5.5.2020
Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú Bobrovník
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú Bobrovník
Predmet Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú Bobrovník
Dátum zverejnenia 5.5.2020
16.3.2020
Zmuva č. 869/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmuva č. 869/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb
Predmet Zmuva č. 869/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb
Dátum zverejnenia 16.3.2020
16.3.2020
Zmuva č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmuva č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku
Predmet Zmuva č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku
Dátum zverejnenia 16.3.2020
11.3.2020
Dohoda č. 170/2020Práv. o pristúpení k Zmluve o zriadení SoCu č. 868/2019/KP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č. 170/2020Práv. o pristúpení k Zmluve o zriadení SoCu č. 868/2019/KP
Predmet Dohoda č. 170/2020Práv. o pristúpení k Zmluve o zriadení SoCu č. 868/2019/KP
Dátum zverejnenia 11.3.2020
29.2.2020
Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s §536 Obchodného zákonníka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s §536 Obchodného zákonníka
Predmet Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s §536 Obchodného zákonníka
Dátum zverejnenia 29.2.2020
18.2.2020
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Predmet Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Dátum zverejnenia 18.2.2020
5.2.2020
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Predmet Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Dátum zverejnenia 5.2.2020
4.2.2020
Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú. Bobrovník
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú. Bobrovník
Predmet Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú. Bobrovník
Dátum zverejnenia 4.2.2020
30.1.2020
Zmluva o zriadení združenia obcí
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zriadení združenia obcí
Predmet Zmluva o zriadení združenia obcí
Dátum zverejnenia 30.1.2020
16.1.2020
Dodatok č. 13 k Zmluva o dielo
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 13 k Zmluva o dielo
Predmet Dodatok č. 13 k Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 16.1.2020
11.1.2020
Zmluva o výpožičke
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Zmluva o výpožičke
Dátum zverejnenia 11.1.2020
10.12.2019
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov
Predmet Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov
Dátum zverejnenia 10.12.2019
10.12.2019
Zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 10.12.2019
9.12.2019
Zmluva o dielo
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 9.12.2019
1.12.2019
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Dátum zverejnenia 1.12.2019